act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Rynki kapitałowe

Świadczymy usługi związane z obsługą rynków kapitałowych, w szczególności na rzecz funduszy private equity oraz venture capital. Uczestniczymy i doradzamy we wszystkich typach transakcji, w tym m.in. w transakcjach pozyskania kapitału oraz wykupach.

Doradzaliśmy przedsiębiorcom we wszystkich fazach ich rozwoju – od transakcji typu start-up po duże spółki publiczne. Doradzamy przy transakcjach wyjścia funduszy z inwestycji – zarówno poprzez sprzedaż inwestorowi branżowemu czy finansowemu, jak i poprzez debiut giełdowy spółki na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Posiadamy doświadczenie niezbędne w transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych, wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz w transakcjach związanych z obrotem tymi papierami.

Doradzamy przy emisji i obrocie instrumentami finansowymi oraz emisji i obrocie krótkoterminowymi papierami dłużnymi. Uczestniczyliśmy w szeregu znaczących operacji na krajowym rynku kapitałowym, związanych z wprowadzaniem na giełdę polskich przedsiębiorstw, nabywaniem notowanych na giełdzie spółek, publicznymi ofertami nabycia, czy też wycofywaniem akcji z obrotu zorganizowanego.

Doradzamy w zakresie

  • publicznego oferowania papierów wartościowych, w tym ich pierwszej emisji (IPO)
  • transakcji nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, obsłudze wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych
  • zakładania i obsługi funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych
  • postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego
  • obsługi korporacyjnej spółek publicznych, w tym doradztwie przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych
  • opracowania programów motywacyjnych dla menedżerów
  • obsługi spraw sądowych związanych z papierami wartościowymi i rynkiem kapitałowym, w tym postępowań karnych

Masz pytania? Skontaktuj się

Piotr Wojnar

adwokat / wspólnik zarządzający