act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Łukasz Polak

adwokat / starszy prawnik

Łukasz specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym. Do obszarów jego praktyki należą rynki kapitałowe, finansowanie przedsiębiorstw, transakcje fuzji i przejęć oraz kwestie regulacyjne związane z funkcjonowaniem domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i spółek publicznych.

Posiada doświadczenie w zakresie e-commerce oraz szeroką wiedzę na temat rynku usług płatniczych w Polsce.

Doradzał klientom w ramach projektów M&A, w szczególności przy przekształceniach, fuzjach (w tym transgranicznych) oraz transakcjach przejęć z udziałem prywatnych podmiotów oraz krajowych instytucji płatniczych. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo w procesach due diligence startupów, głównie z branży fin-tech, transportowej i medycznej. Jednocześnie zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym, w szczególności na rzecz spółek publicznych.

Łukasz wielokrotnie reprezentował domy maklerskie, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i innych uczestników rynku finansowego postępowaniach zarówno przed Komisją Nadzoru Finansowego, jak i przed sądami.

Posługuje się językiem angielskim i włoskim.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach studiów odbył praktyki w Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Włochy).


vCard

Doświadczenia

Grupa Copernicus – postępowania sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy

Doradztwo na rzecz Grupy Copernicus w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy.

Czytaj dalej

Emisje obligacji

Obsługa prawna emisji obligacji, w tym przygotowanie dokumentacji emisyjnej oraz dokumentacji zabezpieczeń rzeczowych i obligacyjnych, m.in. na rzecz For-Net S.A., Griltex sp. z o.o., Eco-Classic sp. z o.o., ZBM Development sp. z o.o.

Czytaj dalej

Negocjowanie i zawieranie umów związanych z dostawą kauczuków syntetycznych

Doradztwo na rzecz Sawex sp. z o.o. przy negocjowaniu i zawieraniu umów związanych z dostawą kauczuków syntetycznych dla The Goodyear Tire & Rubber Company.

Czytaj dalej

Bieżąca obsługa domów maklerskich

Bieżąca obsługa domów maklerskich ERSTE Securities Polska S.A., INVISTA DM S.A. oraz IFM GAM S.A.

Czytaj dalej