act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Zamówienia publiczne

Specjalizujemy się w doradztwie z zakresu zamówień publicznych, obejmującym zarówno doradztwo bieżące w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również reprezentację naszych Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, w postępowaniach przed składem orzekającym Krajowej Izby Odwoławczej oraz przed sądem powszechnym, wszczętych w wyniku wniesienia odwołania lub skargi do sądu przez naszych Klientów lub innych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Doradzamy w zakresie

  • doradzanie zamawiajacym w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
  • doradzanie wykonawcom: w ocenie prawnej dokumentacji przetargowej, przygotowaniu oferty oraz wyjaśnień lub uzupelnień do oferty, a także w zakresie możliwych środków ochrony prawnej
  • przygotowywanie środkow ochrony prawnej na rzecz stron postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w tym reprezenrację przed Krajową izbą Odwolawcza i sądem powszechnym

Masz pytania? Skontaktuj się

Jacek Bieniak

radca prawny / wspólnik zarządzający

Powiązane aktualności

Aktualności

Śniadanie PZP z act BSWW: COVID-19 – wpływ na realizację zamówień. Nowe PZP – umowy.

Zapraszamy na śniadanie biznesowe poświęcone zmianom w prawie zamówień publicznych wynikającym z Tarczy 4.0 oraz z nowej ustawy PZP w zakresie dotyczącym umów, która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku. Program spotkania: 1. COVID-19 – wpływ na realizację za...

Aktualności

Śniadanie PZP z act BSWW – dodatkowy drugi termin

Śniadanie PZP z act BSWW COVID-19 – wpływ na realizację zamówień Nowe PZP – umowy Z uwagi na duże zainteresowanie organizujemy śniadanie w drugim, dodatkowym terminie – 5 sierpnia 2020. Podobnie jak 9 lipca, opowiemy o zmianach w prawie zamówień publicznych wynika...

Koronawirus alert

Zmiany w Prawie zamówień publicznych w związku z projektowaną specustawą „tarczą antykryzysową 4.0”

Projekt tzw. „tarczy antykryzysowej 4.0” trafił właśnie do Sejmu („Projekt Ustawy”). W przekazanej wersji znalazły się kolejne zmiany do już obowiązującej specustawy, w tym dotyczące Prawa zamówień publicznych („PZP”). Projekt Ustawy dokonuje zmian obowiązującej usta...

Aktualności

act BSWW na konferencji „Polski Kongres Prawa Budowlanego"

W dniach 20 - 22 maja 2020 odbędzie się konferencja on-line pt. „Polski Kongres Prawa Budowlanego. Prawo Budowlane | Kontraktowanie | Zamówienia publiczne na roboty budowlane”. Sebastian Pietrzyk – Adwokat i Partner w kancelarii, współkierujący praktyką zamówień publ...

Aktualności

act BSWW na konferencji "Zamówienia publiczne w czasach epidemii"

30 kwietnia 2020 odbędzie się konferencja on-line pt. "Zamówienia publiczne w czasach epidemii. Wpływ epidemii koronawirusa na sytuację wykonawców i zamawiających". Sebastian Pietrzyk - Adwokat i Partner w kancelarii, współkierujący praktyką zamówień publicznych wystąp...

Koronawirus alert

Zmiany w Prawie zamówień publicznych w związku z projektowaną specustawą „tarczą antykryzysową 2.0”

Projekt tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0” trafił właśnie do Sejmu („Projekt Ustawy”). W przekazanej wersji znalazły się kolejne zmiany do już obowiązującej specustawy, w tym dotyczące Prawa zamówień publicznych („PZP”). Poniżej przedstawiamy syntetyczne podsumowanie proj...

Koronawirus alert

Zmiany w Prawie zamówień publicznych w związku z „tarczą antykryzysową” – aktualizacja

W ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” Prezydent podpisał wczoraj (31 marca 2020 r.) ustawę, w której znalazły się zmiany dotyczące Prawa zamówień publicznych („PZP”). Poniżej przedstawiamy syntetyczne podsumowanie zmian, w stosunku do poprzednio omawianego przez nas pro...

Koronawirus alert

Propozycje w zakresie wykonywania umów o zamówienie publiczne

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowymi regulacjami w zakresie tzw. „tarczy antykryzysowej”. Opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo...

Koronawirus alert

Koronawirus a procedura udzielania zamówień publicznych

Co z umowami zawartymi w reżimie zamówień publicznych? Możliwe działania wykonawców i zamawiających Niewątpliwie wszyscy odczuwamy i odczujemy w przyszłości konsekwencje związane z pandemią wirusa COVID-19 („koronawirus”) i wprowadzonym w dniu 13 marca 2020 r. na tere...

Aktualności

Nowe Prawo zamówień publicznych: Konferencje z udziałem ekspertów act BSWW

Nowe Prawo zamówień publicznych wejdzie życie 1 stycznia 2021 roku. Nasi eksperci: Marcelina Daszkiewicz i Sebastian Pietrzyk – współkierujący praktyką prawa zamówień publicznych w kancelarii, podzielą się wiedzą z tego zakresu podczas kilku konferencji, w tym m.in.: ...

Aktualności

Śniadanie act BSWW: Nowe Prawo zamówień publicznych

28 lutego 2020 roku w kancelarii odbyło się śniadanie na temat nowelizacji Prawa zamówień publicznych w zakresie zmian w środkach ochrony prawnej. Program: • główne zmiany w procedurze odwoławczej w kontekście dotychczasowych regulacji • główne zmiany w procedurze sk...

Aktualności

act BSWW wzmacnia praktykę zamówień publicznych

act BSWW z sukcesami działa w dziedzinie zamówień publicznych już blisko 20 lat i nieprzerwanie stawia na rozwój. Do zespołu kancelarii dołączył adwokat Sebastian Pietrzyk, który obejmie stanowisko Partnera i wspólnie z adwokat Marceliną Daszkiewicz pokieruje praktyką p...

Aktualności

act BSWW doradzała Santander Consumer Bank S.A. przy zawarciu umowy najmu pod nową siedzibę banku

Santander Consumer Bank wynajął od Vastint Poland ponad 10 tys. metrów kwadratowych powierzchni biurowej w kompleksie Wrocław Business Garden. Nowe biuro będzie stanowić nową siedzibę spółki. Kancelaria act BSWW doradzała Santander Consumer Bank przy całym procesie n...

Wszystkie aktualności