act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Startupy / AI

Doradztwo prawne i podatkowe.

Założenie startupu to nie lada wyzwanie, aby odpowiednio przygotować swój biznes do wejścia na rynek, zabezpieczyć swój interes przy wejściu w proces inwestycyjny, potrzebna jest odpowiednie przygotowanie prawne.

Nasza kancelaria wspiera startupy na każdym etapie rozwoju.

Wspieramy również podmioty, które tworzą systemy oparte na artificial intelligence.

Doradzamy w zakresie

Aspekty prawne:

Dobór odpowiedniej formy prawnej działalności

Prawa  autorskie / zabezpieczenie IP:

  • udzielenie autorskich praw majątkowych: przeniesienie – licencja -współwłasność;
  • autorskie praw osobiste;
  • różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi;
  • prawa do kodu źródłowego;

Umowy licencyjne, SaaS i umowy wdrożeniowe

Aspekty podatkowe:

Wdrożenie 50% koszty uzyskania przychodów

  • czynności umożliwiające zastosowania podwyższonych kosztów;
  • dokumentacja wymagana do zastosowania 50% kosztów.

Wdrożenie ulgi B+R

  • obszary działalności kwalifikujące się na działalność B+R;
  • identyfikacja kosztów kwalifikowanych oraz ich obliczanie;
  • dokumentacja wymagana do zastosowania ulgi B+R.

Ulga na innowacyjnych pracowników oraz robotyzację

Zabezpieczenie rozliczeń w interpretacjach podatkowych

Masz pytania? Skontaktuj się

Piotr Wojnar

Adwokat / Wspólnik zarządzający