act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Przejęcie znaczących pakietów akcji jednej ze spółek działających w branży nowoczesnych technologii

Doradztwo dla kupujących w procesie przejęcia znaczących pakietów akcji jednej z notowanych na NewConnect spółek, działających w branży nowoczesnych technologii.

Czytaj dalej

Newag

Doradztwo na rzecz Newag, jednej z największych firm kolejowych w Polsce, przy nabyciu zorganizowanej części włoskiego przedsiębiorstwa Costa Sistemi Ferroviari w likwidacji, obejm...

Czytaj dalej

Obsługa YIT w procesie nabycia kompleksu biurowego Parkur Tower od grupy UBM

act BSWW (act legal Poland) świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz YIT (fiński deweloper notowany na giełdzie w Finlandii) przy transakcji nabycia 100 proc. udziałów w spółc...

Czytaj dalej

Przejęcie i restrukturyzacja spółki Energomontaż Północ

Doradztwo na rzecz grupy włoskich, holenderskich i luksemburskich inwestorów przy przejęciu i restrukturyzacji Energomontaż Północ (obecnie Polimex-Mostostal), notowanej na GPW w W...

Czytaj dalej

Doradztwo restrukturyzacyjne dla grupy Energomotaż Północ

Doradztwo w działaniach restrukturyzacyjnych na rzecz podmiotów niepublicznych i publicznych dotyczące projektów naprawczych wprowadzanych w spółkach publicznych, np. doradztwo res...

Czytaj dalej

Doradztwo na rzecz Strabag w zakresie zamówień publicznych

Doradztwo na rzecz Strabag w toku licznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym związanych z postępowaniami odwoławczymi przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie ...

Czytaj dalej

Doradztwo podatkowe na rzecz New Media Ventures w zakresie podatkowych aspektów funkcjonowania platformy lojalnościowej „Freebee”

Doradztwo podatkowe na rzecz New Media Ventures w zakresie podatkowych aspektów funkcjonowania platformy lojalnościowej „Freebee”, organizacji konkursów, loterii, sprzedaży premiow...

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii M Robyg S.A.

Doradztwo na rzecz ROBYG S.A. przy emisji obligacji serii M o łącznej wartości nominalnej 20 mln złotych.

Czytaj dalej

Doradztwo podatkowe na rzecz Grupy Norblin

Doradztwo na rzecz grupy Norblin, funduszu inwestycyjnego działającego na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, w związku z obsługą inwestycji mieszkaniowych oraz bież...

Czytaj dalej

Comp S.A. - wniesienie akcji własnych jako aportu do spółki zależnej

Doradztwo prawne na rzecz Comp S.A. w zakresie wniesienia akcji własnych jako aportu do spółki zależnej, wartość transakcji 53 miliony zł (opracowanie struktury transakcji, przygot...

Czytaj dalej