act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Transakcja restrukturyzacyjna polegająca na nabyciu pakietu wierzytelności

Doradztwo na rzecz polskiego holdingu inwestycyjnego w transakcji restrukturyzacyjnej polegającej na nabyciu pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 120 mln złotych i ...

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii M Robyg S.A.

Doradztwo na rzecz ROBYG S.A. przy emisji obligacji serii M o łącznej wartości nominalnej 20 mln złotych.

Czytaj dalej

Doradztwo w transakcji zwiększenia do 100% zaangażowania kapitałowego w podmiocie zajmującym się produkcją leków i suplementów diety

Doradztwo na rzecz spółki holdingowej należącej do grupy Curtis w transakcji nabycia od współinwestora ca. 46% udziałów w spółce Curtis Health Caps Sp. z o.o., zajmującej się produ...

Czytaj dalej

CH Promenada

Doradztwo na rzecz właściciela CH Promenada w zakresie wszystkich aspektów prawnych, dotyczących budowy i rozbudowy CH Promenada. Pierwsze 15 000 m2 powierzchni zostało otwarte w 1...

Czytaj dalej

act BSWW doradza przy komercjalizacji budynku CEDET

Kancelaria act BSWW doradza wynajmującemu, spółce z grupy Immobel w negocjacjach umów najmu z najemcami powierzchni handlowych. Warszawscy prawnicy wspierają klienta w procesie ko...

Czytaj dalej

Doradztwo przy procesie inwestycyjnym zakładu produkcyjnego urządzeń grzewczych w Toruniu

Doradztwo na rzecz podmiotów z Grupy Riello, jednego z największych producentów urządzeń grzewczych w Europie, w tym pomoc prawna na rzecz „RUG Riello Urządzenia Grzewcze” SA w pro...

Czytaj dalej

Emisje obligacji

Obsługa prawna emisji obligacji, w tym przygotowanie dokumentacji emisyjnej oraz dokumentacji zabezpieczeń rzeczowych i obligacyjnych, m.in. na rzecz For-Net S.A., Griltex sp. z o....

Czytaj dalej

Przejęcie zabezpieczeń ustanowionych na zabezpieczenie papierów dłużnych

Przeprowadzenie na zlecenie jednego z funduszy inwestycyjnych powierniczego przejęcia zabezpieczeń ustanowionych na zabezpieczenie papierów dłużnych – akcji spółki będącej liderem ...

Czytaj dalej

Finansowanie działalności grupy kapitałowej z sektora metali nieszlachetnych

Doradztwo spółkom z grupy kapitałowej działającej w sektorze metali nieszlachetnych w procesie finansowania o wartości przeszło 20 milionów euro, w tym cały proces finansowania w z...

Czytaj dalej

Nabywanie środków transportu lotniczego

Doradztwo na rzecz Jet Club, jednego z pierwszych krajowych prywatnych przewoźników lotniczych, w transakcjach nabywania środków transportu lotniczego oraz bieżącej obsłudze prawne...

Czytaj dalej