act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Obsługa Walnych Zgromadzeń

Doradztwo na rzecz spółek notowanych na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w zakresie obsługi Walnych Zgromadzeń. Kompleksowe doradztwo kancelarii obejmowało analizę d...

Czytaj dalej

Emisja obligacji grupy kapitałowej DL Invest Group

Doradztwo prawne na rzecz grupy kapitałowej DL Invest Group, w zakresie emisji obligacji o wartości 31 mln złotych, skierowanej w ofercie prywatnej do funduszu inwestycyjnego, mają...

Czytaj dalej

Cywilne, karne i administracyjne sprawy sądowe

Prowadzenie cywilnych, karnych i administracyjnych spraw sądowych zlecanych na bieżąco przez Klientów.

Czytaj dalej

Doradztwo na rzecz Strabag w zakresie zamówień publicznych

Doradztwo na rzecz Strabag w toku licznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym związanych z postępowaniami odwoławczymi przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie ...

Czytaj dalej

Doradztwo na rzecz Comp S.A. oraz mBank S.A. w ramach programu emisji obligacji do 100 mln zł

Doradztwo na rzecz Comp S.A. jako emitenta i mBank S.A. jako oferującego w zakresie obsługi programu emisji obligacji korporacyjnych do kwoty 100 mln zł. Zakres prac kancelarii obe...

Czytaj dalej

Prokom Software

Doradztwo na rzecz Prokom Software w toku wdrażania, rozbudowy i modyfikacji największego systemu informatycznego w Europie Środkowo- Wschodniej, tj. Kompleksowego Systemu Informat...

Czytaj dalej

Emisja obligacji spółki Malborskie zakłady Chemiczne „Organika” S.A.

Emisja obligacji spółki Malborskie zakłady Chemiczne „Organika” S.A., w celu refinansowania zadłużenia finansowego spółki oraz pozyskania kapitału na działalność bieżącą. Doradztwo...

Czytaj dalej

Capgemini Polska i White Eagle Aviation

Doradztwo na rzecz Capgemini Polska oraz White Eagle Aviation w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których spółki te ubiegają się o udzielenie zamówienia....

Czytaj dalej

Finansowanie bieżącej działalności grupy kapitałowej Gloria

Doradztwo na rzecz grupy kapitałowej Gloria, obejmującej spółki włoskie oraz luksemburskie, w procesie finansowania bieżącej działalności przez HSBC, w tym doradztwo przy procesie ...

Czytaj dalej

Doradztwo z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego

Doradztwo z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego na rzecz Klientów będących wynajmującymi powierzchnie jak i najemcami powierzchni.

Czytaj dalej