act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Maciej Iwanejko

adwokat / starszy prawnik

Maciej specjalizuje się w szeroko pojętych sprawach egzekucji należności pieniężnych od dłużników oraz wszelkich czynności związanych z kontaktem z komornikami. Świadczy pomoc prawną wierzycielom w uzyskaniu należnych im świadczeń, jak również pomaga dłużnikom w przypadku nadużywania prawa przez wierzycieli. Zajmuje się również skuteczną windykacją należności. Posiada ponadto bogate doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć oraz przekształceń spółek kapitałowych. Uczestniczył m.in. w transakcji przejęcia spółki „W biegu cafe” przez Pini Coffee. Zajmuje się również bieżącą obsługą spółek kapitałowych, świadczy pomoc zarówno w zakładaniu działalności gospodarczych, jak również w tworzeniu spółek. Doradza także w uzyskiwaniu wsparcia z programów rządowych oraz unijnych.
Specjalizuje się również w szeroko pojętym prawie sportowym, w tym m.in. obsługą prawną transferów krajowych i międzynarodowych, a także udzielaniem bieżącego doradztwa federacjom sportowym, klubom sportowym, zawodnikom i menedżerom.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Summer Programme na Richard Language College w Bournemouth, Wielka Brytania.


vCard

Doświadczenia

Cywilne, karne i administracyjne sprawy sądowe

Prowadzenie cywilnych, karnych i administracyjnych spraw sądowych zlecanych na bieżąco przez Klientów.

Czytaj dalej

Nabycie Zakładów Mięsnych w Końskowoli na rzecz Pini Beef

Doradztwo na rzecz Pini Beef, spółki należącej do włoskiej grupy Pini, w związku z nabyciem Zakładów Mięsnych w Końskowoli, wartość transakcji 10,5 miliona zł.

Czytaj dalej

Urządzenia grzewcze

Doradztwo na rzecz spółek jednego z większych europejskich producentów urządzeń grzewczych w wybranych aspektach finansowania (kredyt konsorcjalny) w projekcie o wartości 390 milionów euro, w tym cały proces finansowania w zakresie prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem ustanowienia zabezpiec...

Czytaj dalej

Przejęcie ogólnopolskiej sieci kawiarni „W biegu cafe”

Doradztwo Pini Coffee, spółki należącej do włoskiej grupy Pini, w związku z przejęciem ogólnopolskiej sieci kawiarni „W biegu cafe” (12 kawiarni zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Sopocie).

Czytaj dalej

Aktualności

Aktualności

Śniadania act BSWW: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na pierwszym z nich (4 marca 2020) omówimy zagadnienia ogólne związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na drugim (10 marca 2020) pr...

Wszystkie aktualności