act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Szymon Czerczak

Prawnik

Szymon specjalizuje się w doradztwie podatkowym. Na co dzień uczestniczy w procesach podatkowego due dilligence, sporządza opnie dotyczące podatkowych skutków transakcji, przygotowuje deklaracje, pełnomocnictwa oraz pisma procesowe. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobył pracując w zespole Tax M&A w jednej z firm tzw. “wielkiej czwórki”.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie przygotowuje się do egzaminu na doradcę podatkowego.