act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

dr Katarzyna Adydan

Doradca podatkowy / Starszy prawnik

Katarzyna specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu CIT oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Doświadczenie Katarzyny obejmuje m.in. udział w krajowych i międzynarodowych projektach M&A oraz projektach restrukturyzacyjnych dla podmiotów z różnych branż, w tym instytucji finansowych, a także doradztwo transakcyjne obejmujące w szczególności udział w procesach podatkowego due diligence oraz strukturyzację podatkową transakcji.

Katarzyna posiada również doświadczenie w obsłudze podmiotów z różnych branż w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, obejmujące w szczególności obszar CIT, podatek u źródła oraz wywiązywanie się z obowiązków raportowania schematów podatkowych (MDR).

Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w jednej z firm tzw. “wielkiej czwórki” oraz w zespole doradztwa podatkowego w jednej z polskich firm consultingowych.

Katarzyna jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku prawo oraz studentem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła kurs z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego (IBFD Advanced Professional Certificate in International Taxation (APCIT)) organizowany przez. L’International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).

Specjalizacje

Aktualności

Aktualności

oRETy! Podatkowa strona nieruchomości | czerwiec 2022

Ministerstwo Finansów proponuje kolejne zmiany w podatkach dochodowych. W ślad za wcześniejszymi zapowiedziami, opublikowano projekt ustawy z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.i...

Wszystkie aktualności