act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Grzegorz Zajma

Młodszy prawnik

Student Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Członek w KN Studenckie Forum Praw Człowieka.

Do obszarów zainteresowań Grzegorza należą zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.