act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Wiktor Gawłowicz

Prawnik

Wiktor specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i projektach finansowania dłużnego. Zajmuje się obsługą sporów korporacyjnych i gospodarczych związanych między innymi z obligacjami i prawnymi zabezpieczeniami wierzytelności. Posiada doświadczenie związane z obsługą projektów finansowania dłużnego, doradzał na rzecz funduszy inwestycyjnych. Ma na swoim koncie publikacje naukowe i wystąpienia konferencyjne, związane z prawem podatkowym i prawem pomocy publicznej. Do jego zainteresowań należy prawo nowych technologii, szczególnie w obszarze rynków kapitałowych i finansowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako konsultant w firmach wielkiej czwórki, kancelariach prawnych i doradców podatkowych, gdzie zajmował się w szczególności obsługą działalności innowacyjnej przedsiębiorców. Jego doświadczenie rozciąga się w tym zakresie na prawo podatkowe, prawo pomocy publicznej, prawo spółek, fundusze europejskie i komercjalizowanie własności intelektualnej przedsiębiorców.

W okresie studiów ukończył szereg programów dedykowanych wybranym grupom studentów z obszarów prawa rynku kapitałowego, prawa spółek, prawa gospodarczego, prawa nowych technologii, prawa nieruchomości, prawa energetycznego i prawa podatkowego. Bywalec licznych konferencji, warsztatów i projektów, w tym również poza granicami kraju. Aktywny działacz organizacji studenckich, m.in. ex członek zarządu krajowego largo Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, współautor celów strategicznych stowarzyszenia na lata 2021-2023.

Biegle posługuje się językiem angielskim, ukończył Center for American Law Studies organizowane we współpracy z Emory University School of Law oraz Georgian State University College of Law.

Specjalizacje