act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Wiktor Gawłowicz

Młodszy prawnik

Do obszaru zainteresowań Wiktora należą zagadnienia z zakresu prawa finansowego oraz cywilnego i administracyjnego, szczególnie związane z finansowaniem procesów inwestycyjnych, a także prawem podatkowym i własności intelektualnej. Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych i doradców podatkowych oraz korporacjach z grupy tzw. Wielkiej Czwórki.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Student V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Działacz organizacji non-profit, uczestnik programów studenckich z obszaru prawa podatkowego, prawa nowych technologii i prawa handlowego. Czynny uczestnik konferencji prawa europejskiego i energetycznego, a także autor artykułów z zakresu prawa podatkowego i prawa pomocy publicznej.