act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Weronika Duda

radca prawny/ starszy prawnik

Weronika Duda jest radcą prawnym i starszym prawnikiem w kancelarii act BSWW. Świadczy pomoc prawną głównie z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, w tym w szczególności prawa obrotu nieruchomościami – zarówno w zakresie badania prawnego nieruchomości, negocjowania umów związanych z nabyciem nieruchomości i procesem budowlanym, jak i następnie ich komercjalizacją (poprzez negocjowanie umów najmu). Doradzała spółkom nie tylko w zakresie nabywania nieruchomości komercyjnych czy biurowych, lecz również inwestycji infrastrukturalnych.

Zajmuje się także bieżącą obsługą spółek oraz doradztwem w zakresie prawa własności intelektualnej (głównie zagadnieniami związanymi z uzyskiwaniem oraz ochroną znaków towarowych). Do jej obszaru zainteresowań należy prawo nowych technologii.

Posługuje się biegle językiem niemieckim oraz językiem angielskim.

Weronika Duda jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, w ramach programu ERASMUS studiowała na Leibniz Universität Hannover w Niemczech. Ukończyła studia podyplomowe „Akademia spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do tej pory doświadczenie zdobywała w renomowanych polskich oraz zagranicznych kancelariach, świadcząc obsługę prawną również w języku niemieckim oraz angielskim.


vCard