act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Weronika Duda

radca prawny/ starszy prawnik

Weronika świadczy pomoc prawną głównie z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, w tym w szczególności prawa obrotu nieruchomościami. Zajmuje się badaniem stanu prawnego nieruchomości, negocjowaniem umów związanych z nabyciem nieruchomości i procesem budowlanym oraz komercjalizacją (poprzez negocjowanie umów najmu). Doradzała spółkom w zakresie nabywania nieruchomości komercyjnych i biurowych, jak również inwestycji infrastrukturalnych. Do tej pory doświadczenie zdobywała w renomowanych polskich oraz zagranicznych kancelariach.

Zajmuje się także bieżącą obsługą spółek oraz doradztwem w zakresie prawa własności intelektualnej (głównie zagadnieniami związanymi z uzyskaniem oraz ochroną znaków towarowych). Do obszaru jej zainteresowań należy prawo nowych technologii.

Posługuje się biegle językiem niemieckim oraz językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W ramach programu ERASMUS studiowała na Uniwersytecie Gottfrieda Wilhelma Leibniza w Hanowerze (Niemcy). Ukończyła studia podyplomowe „Akademia spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.