act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Rafał Smolik

prawnik

Do obszaru jego zainteresowań należą zagadnienia z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa handlowego oraz prawa nowych technologii.

Posługuje się biegle językiem angielskim.


vCard

Aktualności

Alert prawny

Nowe obowiązki spółek prawa handlowego: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od 13 października 2019 roku w Polsce ma zacząć funkcjonować Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („Rejestr”). Jest to związane z obowiązującą od dnia 13 lipca 2018 roku ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”). Po...

Wszystkie aktualności