act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Rafał Mierkiewicz

Doradca podatkowy / Starszy prawnik

Rafał zajmuje się doradztwem podatkowym, w szczególności zagadnieniami związanymi z podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od towarów i usług, świadcząc na co dzień pomoc prawną na rzecz klientów o zasięgu lokalnym oraz międzynarodowym.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako Starszy prawnik w dużych polskich kancelariach prawniczych oraz w międzynarodowej firmie doradczej, gdzie odpowiadał za bieżące doradztwo podatkowe, uczestniczył w projektach transakcyjnych, także w zakresie przeprowadzania badań due dilligence podatkowych, oraz reprezentował klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami.

Rafał posługuje się biegle językiem angielskim, pracuje też w języku niemieckim i hiszpańskim.

Absolwent Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego organizowanej przez Universidad de Castilla-la Mancha oraz Uniwersytet Warszawski.