act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Piotr Ćwiertniewski

radca prawny / wspólnik

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego, jak i bieżącego. Specjalizuje się w obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami, procesu inwestycyjnego oraz struktur dystrybucji usług finansowych.

Przeprowadził kilkadziesiąt procesów badania stanu prawnego nieruchomości inwestycyjnych na rzecz ich nabywców oraz instytucji finansowych. Doradzał m. in. przy sprzedaży kompleksu nieruchomości fabrycznych, nabyciu dla banku budynku mającego stanowić jego centralę, czy restrukturyzacji finansowej spółki deweloperskiej. Świadczył kompleksowe doradztwo prawne przy tworzeniu sieci sprzedaży ubezpieczeń, wprowadzaniu na rynek instytucji pożyczkowych i tworzeniu kanałów sprzedaży elektronicznej z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (w tym w zakresie wymogów regulacyjnych, prawa konsumenckiego i ochrony danych osobowych). Posiada także doświadczenie w zakresie emisji obligacji oraz transakcjach typu venture capital i private equity. Wielokrotnie reprezentował swoich klientów w procesach cywilnych i gospodarczych.

Posługuje się biegle językiem angielskim i w stopniu komunikatywnym językiem niemieckim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


vCard

Doświadczenia

Audyt zabytkowych nieruchomości o wartości ponad 50 mln złotych

Audyt prawny zabytkowych nieruchomości o wartości ponad 50 mln złotych, mających stanowić przedmiot zabezpieczenia dla finansowania rozważanego przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pioneer Pekao TFI S.A.

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii B White Stone Development S.A.

Doradztwo na rzecz White Stone Development S.A. przy emisji obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych.

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii A White Stone Development S.A.

Doradztwo na rzecz White Stone Development S.A. przy emisji obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 8 mln złotych.

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii D Dekpol S.A.

Doradztwo na rzecz Dekpol S.A. przy emisji obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 35 mln złotych.

Czytaj dalej