act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Paweł Kutrzepa

aplikant radcowski / prawnik

Paweł Kutrzepa jest aplikantem radcowskim i prawnikiem w Kancelarii  act BSWW. Do zakresu jego zainteresowań zawodowych należy przede wszystkim prawo rynku kapitałowego, prawo handlowe oraz prawo cywilne. W ramach pracy w Kancelarii, Paweł zajmuje się także bieżącą obsługą podmiotów rynku finansowego, takich jak spółki publiczne, fundusze inwestycyjne oraz instytucje płatnicze.

Włada językiem angielskim oraz francuskim.

W 2017 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie Paweł odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.


vCard