act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Paulina Pawłowska

Radca prawny / Starszy prawnik

Paulina doradza klientom w transakcjach na rynku nieruchomości, zwłaszcza typu asset i share deals, forward funding oraz sale and leasebacks, działając na rzecz funduszy inwestycyjnych, a także międzynarodowych i krajowych deweloperów. Przeprowadza klientów przez proces inwestycyjny na każdym etapie budowy: od pozwolenia na budowę, po pozwolenie na użytkowanie, a także doradza w zakresie komercjalizacji inwestycji nieruchomościowych różnego rodzaju aktywów: magazynowych, biurowych i handlowych, reprezentując wynajmujących, jak i najemców. Świadczy także pomoc prawną przy negocjowaniu i wykonywaniu różnego rodzaju umów, w szczególności umów o roboty budowlane, umów z dostawcami mediów, umów o prace projektowe, umów dobrego sąsiedztwa czy umów na inwestycje drogowe. Paulina brała udział i nadzorowała szereg due diligence prawnych aspektów nieruchomości oraz spółek w związku ze sprzedażą, nabyciem, a także finansowaniami projektów nieruchomościowych.

Paulina specjalizuje się także w doradztwie prawnym w zakresie ESG, w szczególności dla sektora nieruchomości, finansowego i petrochemicznego. Przygotowuje szkolenia dla klientów i występuje na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych w roli prelegentki. Jest autorką wielu publikacji z zakresu jej specjalizacji.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez dziewięć lat dla międzynarodowych kancelarii w Warszawie oraz przez ponad dwa lata jako in-house u jednego z czołowych międzynarodowych deweloperów.

Paulina ukończyła studia prawnicze oraz międzywydziałowe studia europejskie na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2015 roku jest radczynią prawną zrzeszoną w warszawskiej OIRP. Ponadto Paulina ukończyła cykl szkoleń CCIM organizowanych przez Polską Federację Nieruchomości Komercyjnych, które obejmowały: analizę finansową, analizę rynku, analizę decyzji użytkowników oraz analizę inwestycyjną nieruchomości komercyjnych.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.