act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Patryk Modrakowski

młodszy prawnik

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego prowadzonego w szczególności na rzecz spółek notowanych na rynku regulowanym. Uczestniczył w badaniach due dilligence, m.in. w zakresie nieruchomości oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa kontraktowego, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, a także prawa ochrony konkurencji, z uwzględnieniem regulacji prawa Unii Europejskiej.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.