act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Michał Sołtyszewski

adwokat / starszy prawnik

Jest adwokatem w kancelarii act BSWW. Specjalizuje się w prawie nieruchomości (prawo budowlane, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, wywłaszczanie nieruchomości, ochrona konserwatorska), prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym.

Wielokrotnie prowadził procesy due diligence nieruchomości położonych w ponad 15 miastach, w tym w Warszawie i Krakowie, przeznaczonych pod budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, biurowców klasy A oraz osiedli mieszkaniowych. Doradza m. in. na rzecz Grupy Buma, Echo Investment, STRABAG oraz Grupy Griffin.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Ukończył studia prawnicze na Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe „Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


vCard

Doświadczenia

Obsługa spółki z grupy Ideal Idea w procesie nabycia nieruchomości pod budowę obiektu magazynowo – biurowego

Kancelaria act BSWW doradzała spółce z grupy Ideal Idea (jedna z wiodących firm deweloperskich w zakresie budowy i komercjalizacji wysokiej jakości budynków biurowo-magazynowych w Polsce) w całym procesie związanym z nabyciem przez spółkę nieruchomości przy ul. Mieczysława Słowikowskiego na granicy ...

Czytaj dalej

Centrum handlowe Nowa Stacja w Pruszkowie

Doradztwo na rzecz holenderskiej grupy ECC przy projekcie Nowa Stacja w Pruszkowie. Kancelaria doradzała ECC na wszystkich etapach inwestycji, począwszy od badania prawnego (due diligence) nieruchomości, poprzez aspekty związane z nabyciem nieruchomości oraz uzyskaniem stosownych decyzji administrac...

Czytaj dalej

Towarowa

Doradztwo na rzecz Grupy Griffin przy transakcji zakupu od Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego" nieruchomości przy ul. Miedzianej w Warszawie, o łącznej powierzchni ponad 15 tys. mkw. wraz ze znajdującymi się na ich terenie budynkami oraz w związku z nabyciem od przedsiębiorstwa naftowego dzia...

Czytaj dalej

Nabycie nieruchomości i komercjalizacja centrum logistycznego

Doradztwo na rzecz spółki Ideal Idea, dewelopera inwestycji magazynowo-biurowych typu SBM (small business units), w zakresie nabycia nieruchomości oraz komercjalizacji centrum logistycznego. Doradzaliśmy przy nabyciu nieruchomości, zawieraniu umów z Generalnym Wykonawcą, najmie, a następnie sprzedaż...

Czytaj dalej