act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Matylda Juzala

adwokat / wspólnik

Matylda Juzala jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii act BSWW. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Ponadto zajmuje się obsługą prawną emisji obligacji, w szczególności ustanawianiem zabezpieczeń rzeczowych i obligacyjnych. Ponadto, jej doświadczenie zawodowe obejmuje zagadnienia związane z prawem gier hazardowych.

Włada językiem angielskim i francuskim.

Ukończyła Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji w roku 2005 r. oraz roczny kurs prawa francuskiego i europejskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Potiers (Francja). Studiowała także na Uniwersytecie w Orleanie (Francja).


vCard

Doświadczenia

Emisja obligacji serii Z Kredyt InKaso S.A.

Doradztwo na rzecz Kredyt Inkaso S.A. w zakresie emisji obligacji serii Z o łącznej wartości nominalnej 40 mln złotych.

Czytaj dalej

Restrukturyzacja zadłużenia obligacyjnego

Doradztwo prawne przy restrukturyzacji zadłużenia obligacyjnego oraz przy dochodzeniu roszczeń obligacyjnych, w tym także doradztwo związane z realizacją ustanowionych zabezpieczeń.

Czytaj dalej

OT LOGISTICS S.A.

Doradztwo przy emisjach obligacji przez spółki publiczne oraz wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Bondspot S.A. oraz GPW S.A. dla OT LOGISTICS S.A. - wielkość emisji 100 mln złotych;

Czytaj dalej