act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Matylda Juzala

adwokat / wspólnik

Matylda specjalizuje się w obsłudze transakcji na rynku kapitałowym. W swojej karierze przeprowadziła kilkadziesiąt projektów emisji obligacji korporacyjnych o zróżnicowanej strukturze, zarówno w zakresie obowiązków emitentów, jak i ustanawianych zabezpieczeń. Zajmuje się także bieżącą obsługą prawną spółek kapitałowych.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kurs prawa francuskiego i europejskiego współorganizowany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Poitiers. Studiowała także na Uniwersytecie w Orleanie.


vCard

Doświadczenia

Doradztwo przy wypracowaniu struktury programu emisji obligacji na rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie

Doradztwo na rzecz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A., które wraz z Bankiem Pekao S.A. oraz Pekao Investment Banking S.A. opracowały wspólnie strukturę programu emisji obligacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. o łącznej wartości 2,5 mld z...

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii Z Kredyt InKaso S.A.

Doradztwo na rzecz Kredyt Inkaso S.A. w zakresie emisji obligacji serii Z o łącznej wartości nominalnej 40 mln złotych.

Czytaj dalej

Restrukturyzacja zadłużenia obligacyjnego

Doradztwo prawne przy restrukturyzacji zadłużenia obligacyjnego oraz przy dochodzeniu roszczeń obligacyjnych, w tym także doradztwo związane z realizacją ustanowionych zabezpieczeń.

Czytaj dalej

OT LOGISTICS S.A.

Doradztwo przy emisjach obligacji przez spółki publiczne oraz wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Bondspot S.A. oraz GPW S.A. dla OT LOGISTICS S.A. - wielkość emisji 100 mln złotych;

Czytaj dalej

Aktualności

Aktualności

act BSWW doradza przy wypracowaniu struktury programu emisji obligacji na rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie

Kancelaria doradzała funduszom inwestycyjnym zarządzanym przez Pekao TFI S.A., które wraz z Bankiem Pekao S.A. oraz Pekao Investment Banking S.A. opracowały wspólnie strukturę programu emisji obligacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o....

Wszystkie aktualności