act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Mateusz Kosztyła

Młodszy prawnik

Do obszarów jego zainteresowań należą zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa nieruchomości oraz prawa spółek.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek KN Komparatystyki Prawniczej.