act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Marta Kolarz

aplikant radcowski / prawnik

Do obszaru zainteresowań Marty należą prawo cywilne, cywilne procesowe, handlowe, arbitraż oraz prawo unii europejskiej. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych oraz świadczeniu usług prawnych na rzecz spółek handlowych (w tym z zakresu prawa pracy).

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz w stopniu średnio-zaawansowanym językiem francuskim i hiszpańskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach programu ERASMUS studiowała na Université Montpellier 1.