act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Marta Błachnio

aplikant radcowski / prawnik

Do obszaru jej zainteresowań należą prawo cywilne, prawo cywilne procesowe oraz prawo zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz w stopniu zaawansowanym językiem niemieckim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu ERASMUS studiowała na Uniwersytecie Kopenhaskim.