act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Mariusz Grochowski

adwokat / starszy prawnik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym oraz prawie procesowym. Zajmuje się również prawem korporacyjnym i bieżącą obsługą spółek prawa handlowego oraz współpracuje przy projektach nieruchomościowych. Doradza także klientom włoskojęzycznym. Doświadczenie zawodowe, poza pracą w polskich kancelariach, zdobywał w Stanach Zjednoczonych jako praktykant w waszyngtońskim sądzie Superior Court of the District of Columbia.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz włoskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym samym czasie ukończył z wyróżnieniem filologię włoską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje kompetencje w zakresie włoskiego języka prawniczego rozwinął w ramach Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również program LL.M. in American Law Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, Columbus School of Law w Waszyngtonie oraz studia podyplomowe Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.


vCard

Aktualności

Aktualności

Śniadania act BSWW: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na pierwszym z nich (4 marca 2020) omówimy zagadnienia ogólne związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na drugim (10 marca 2020) pr...

Wszystkie aktualności