act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Mariusz Grochowski

Adwokat / Starszy prawnik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym oraz prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Zakres jego praktyki obejmuje reprezentowanie Klientów w sporach sądowych i postępowaniach arbitrażowych. Posiada doświadczenie w doradztwie i reprezentowaniu podmiotów prawa handlowego w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, zarówno z perspektywy dłużnika, jak i wierzyciela.

Zajmuje się również prawem korporacyjnym i bieżącą obsługą spółek prawa handlowego.

Doradza także Klientom włoskojęzycznym.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz włoskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym samym czasie ukończył z wyróżnieniem filologię włoską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje kompetencje w zakresie włoskiego języka prawniczego rozwinął w ramach Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również program LL.M. in American Law Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, Columbus School of Law w Waszyngtonie oraz studia podyplomowe Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.


vCard

Doświadczenia

Reprezentacja w postępowaniu o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o roboty budowlane

Kancelaria act BSWW legal & tax reprezentuje klienta w postępowaniu sądowym dotyczącym zapłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o roboty budowlane oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe. Sprawa dotyczy inwestycji biurowej w Krakowie, w której wystąpił szereg problemów technicznych spowodowanych w...

Czytaj dalej

Reprezentacja w sporze dotyczącym zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane

Kancelaria act BSWW legal & tax reprezentuje pozwanego w sporze sądowym dotyczącym zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane oraz odszkodowania za szkody poniesione rzekomo w związku z wydłużeniem okresu realizacji robót. Sprawa dotyczy remontu zabytkowego dworca kolejowego w północno-zachodn...

Czytaj dalej

Doradztwo przy nabyciu budynku Mercedes-Benz

Kancelaria act BSWW legal & tax świadczyła kompleksowe usługi prawne na rzecz kupującego w zakresie całej transakcji. Doradztwo obejmowało: badanie due diligence nieruchomości, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie w procesie negocjacji. Kancelaria doradzała także w zakres...

Czytaj dalej

Doradztwo na rzecz Interpump Group przy nabyciu White Drive Motors & Steering

act BSWW legal & tax doradzała Interpump Group przy nabyciu White Drive Motors & Steering sp. z o.o. (dawniej: Danfoss Power Solutions sp. z o.o.) – polskiej spółki będącej jednym z trzech nabywanych podmiotów. Wartość transakcji wyniosła 278 mln euro. Doradztwo kancelarii obejmowało bada...

Czytaj dalej

Aktualności

Aktualności

Postępowanie o zatwierdzenie układu - szkolenie online

Kancelaria act BSWW legal & tax wraz z MMC Polska serdecznie zaprasza na szkolenie online, które odbędzie się 25 listopada o godzinie 9:30. Nasi eksperci Marek Miszkiel, Partner oraz Co-Head of Bankruptcy and Restructuring Practice oraz Mariusz Grochowski, LL.M.,...

Aktualności

act BSWW legal & tax doradza Adventum przy nabyciu Sky Tower za kwotę ponad 84 mln euro

Kancelaria reprezentowała kupującego w transakcji nabycia od Sky Tower S.A. spółki z grupy Develia., wrocławskiego kompleksu o przeznaczeniu biurowo-handlowo-mieszkaniowym, o łącznej powierzchni ponad 171 tys. mkw. Wsparcie kancelarii obejmowało pełny zakres doradztw...

Aktualności

act BSWW legal & tax doradza Adventum przy nabyciu budynku Mercedes-Benz

Adventum Group, grupa firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi działająca na międzynarodowym rynku, zakupiła budynek Mercedes-Benz w Warszawie. act BSWW legal & tax świadczyła kompleksowe usługi prawne na rzecz Adventum w zakresie całej transakcji. Doradztwo k...

Aktualności

act BSWW legal & tax doradza Interpump Group przy międzynarodowej transakcji o wartości 278 mln euro

Interpump Group S.p.A. zakupiła White Drive Motors & Steering – składającą się z trzech spółek (polskiej, niemieckiej i amerykańskiej) część Grupy Danfoss. Wartość transakcji wyniosła 278 mln euro. Sprzedający – Danfoss – jest globalnym dostawcą produktów i rozwiąz...

Aktualności

act BSWW legal & tax doradza Adventum przy refinansowaniu biurowca w Poznaniu

Adventum, międzynarodowy fundusz inwestycyjny, z sukcesem sfinalizował transakcję refinansowania Poznańskiego Centrum Finansowego. Nowe finansowanie zostało przyznane przez bank Berlin Hyp AG. Kancelaria act BSWW legal & tax doradzała na rzecz Adventum w zakresie c...

Aktualności

Śniadania act BSWW: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na pierwszym z nich (4 marca 2020) omówimy zagadnienia ogólne związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na drugim (10 marca 2020) pr...

Wszystkie aktualności