act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Marcelina Daszkiewicz

adwokat / starszy prawnik

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Zajmuje się kompleksową obsługą postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zarówno w zakresie przygotowywania i kompletowania dokumentacji przetargowej, jak i sporządzania opinii, analiz prawych i środków zaskarżenia.

Przygotowuje projekty umów oraz pism w postępowaniach administracyjnych, w tym m.in. w zakresie dotyczącym sporów beneficjentów środków unijnych z instytucjami zarządzającymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze zamawiających  i wykonawców, jak również reprezentacji tych podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą, co pozwoliło jej na zapoznanie się z całym spektrum problemów występujących w zamówieniach publicznych. Autorka licznych publikacji w wiodących magazynach o tematyce zamówień publicznych.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.


vCard

Doświadczenia

Po trzech postępowaniach odwoławczych klient act BSWW zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług transportu lotniczego dla Lotos Petrobaltic S.A.

Konsorcjum firm: General Aviation Services sp. z o.o. oraz Heli Holland Air Service B.V. („Konsorcjum”), po trzech postępowaniach odwoławczych zawarło z Lotos Petrobaltic S.A. 3 - letnią umowę, której przedmiotem jest w świadczenie usług transportu lotniczego dla Lotos Petrobaltic S.A. (nr postępowa...

Czytaj dalej

Aktualności

Aktualności

Problem wykonawców z aktualnością dokumentów

Wykonawcy biorących udział w postępowaniach prowadzonych w trybie zamówień publicznych mogą mieć problem w związku z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 kwietnia 2017 r., KIO 707/17. Izba we wskazanym wyroku zaprezentowała mniejszościowe stanowisko dotyczące...

Wszystkie aktualności