act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Małgorzata Stefaniak

radca prawny / starszy prawnik

Małgorzata specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego. Doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach instrumentów finansowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji i wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, a także przygotowywaniu programów motywacyjnych. Zajmuje się również obsługą prawną firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Jej doświadczenie obejmuje także doradztwo w zakresie postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego, w tym o udzielenie i rozszerzenie zezwolenia na działalność maklerską, postępowań związanych z nałożeniem sankcji na podmioty nadzorowane czy postępowań o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Prowadzi bieżącą obsługę spółek handlowych i uczestniczy w badaniach prawnych (due diligence).

Włada biegle językiem angielskim.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego organizowane we współpracy z Levin College of Law, University of Florida. Stypendystka programu Sokrates/Erasmus na Uniwersytecie w Mannheim (Niemcy).

Uczestniczka “The International Business and Trade Summer Law Program” na Uniwersytecie Jagiellońskim we współpracy z The Catholic University of America, a także studiów podyplomowych: „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw” (Szkoła Główna Handlowa), „Prawo rynku kapitałowego” (Uniwersytet Warszawski) oraz „Prawo podatkowe” (Uniwersytet Łódzki).


vCard

Aktualności

Aktualności

Zapraszamy do lektury artykułu z portalu obligacje.pl

Najważniejsza – z punktu widzenia uczestników rynku obligacji – polega na zastąpieniu emisji prywatnych publicznymi. Z tym tylko, że tryb przeprowadzania pierwszej w roku kalendarzowym emisji publicznej nie będzie różnił się istotnie od obecnie znanych ofert prywatnych,...

Wszystkie aktualności