act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Magdalena Granicka

Aplikant adwokacki / Starszy prawnik

Magdalena posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie wspierania klientów przy emisji dłużnych papierów wartościowych. Swoje doświadczenie zdobywała w Komisji Nadzoru Finansowego oraz domach maklerskich, TFI i renomowanych kancelariach prawnych specjalizujących się w emisjach obligacji korporacyjnych, finansowania equity oraz egzekucji zobowiązań z niewykupionych obligacji.

Ponadto, doradzała regulacyjnie instytucjom finansowym w zakresie bieżącej działalności, a także wdrażania MIFID, RODO, usług agenta emisji czy usług prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Magdalena jest aplikantką adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.