act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Łukasz Czerwik

Radca prawny / Starszy prawnik

Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych oraz obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym podmiotów wykonujących zadania publiczne. Do obszaru jego zainteresowań należą w szczególności prawo gospodarcze, prawo administracyjne, prawo medyczne, prawo cywilne oraz prawo ochrony danych osobowych.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych działających na terenie województwa śląskiego i lubelskiego, w sektorze publicznym oraz w NGO.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


vCard