act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Katarzyna Marzec

radca prawny / wspólnik

Radca prawny i Wspólnik w kancelarii act BSWW. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, prawie budowlanym oraz postępowaniach sądowych związanych z procesami inwestycyjnymi. Uczestniczy w sporach – głównie w oparciu o reguły FIDIC – dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, centrów handlowych i autostrad.

Katarzyna reprezentuje klientów przed sądami polubownymi, w tym Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, oraz w postępowaniach reprywatyzacyjnych przed sądami administracyjnymi. Ostatnio doradzała m.in. Polimex Mostostal i grupie Strabag w sprawach dotyczących realizacji umów o roboty budowlane i umów o roboty budowlane z projektowaniem, sporządzonych według reguł FIDIC, a także w zakresie współpracy z podwykonawcami, inwestorami i organami administracji architektoniczno-budowlanej.

Doradzała również w badaniu prawnym (due diligence) wielu nieruchomości, w tym przeznaczonych pod budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i biurowców, oraz w badaniu prawnym spółek produkujących konstrukcje stalowe dla budownictwa ogólnego i innych gałęzi przemysłu.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła ponadto w szkoleniach z zakresu funduszy europejskich: „Fundusze europejskie dla małych firm” oraz „Akademia Menadżera Funduszy Europejskich” – moduł „Zarządzanie projektem europejskim”.


vCard

Specjalizacje

Doświadczenia

Towarowa

Doradztwo na rzecz Grupy Griffin przy transakcji zakupu od Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego" nieruchomości przy ul. Miedzianej w Warszawie, o łącznej powierzchni ponad 15 tys. mkw. wraz ze znajdującymi się na ich terenie budynkami oraz w związku z nabyciem od przedsiębiorstwa naftowego dzia...

Czytaj dalej

ASTORIA

Doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu budowlanego Strabag w transakcji nabycia projektu biurowo-handlowego w Warszawie. ASTORIA będzie oferować 17,6 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz 1,4 tys. mkw. powierzchni handlowej. Kompleksowe doradztwo kancelarii przy tej transakcji obejmowało m.in. b...

Czytaj dalej

Spór dot. realizacji inwestycji budowlanej na terenie Elektrowni Kozienice

Reprezentowanie spółki Polimex-Mostostal S.A. w sporze z podwykonawcą, dotyczącym realizacji inwestycji budowlanej na terenie Elektrowni Kozienice.

Czytaj dalej

Spór pomiędzy konsorcjum a GDDKiA

Reprezentowanie Capgemini Polska w sporze pomiędzy konsorcjum (z udziałem firmy Capgemini Polska jako konsorcjanta), a GDDKiA, dotyczącym nienależytego wykonania postanowień umowy dotyczącej wdrażania oprogramowania.

Czytaj dalej