act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Karol Ligarski

Młodszy prawnik

Student Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat stypendium rektora dla najlepszych studentów. W ramach studiów aktywnie udziela się w kołach naukowych, samorządzie studenckim oraz ELSA.

Biegle posługuje się językiem angielskim.