act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Jakub Salwa

adwokat / wspólnik

Jakub specjalizuje się w transakcjach w zakresie fuzji i przejęć oraz private equity. Obszar jego zainteresowań obejmuje również rynki finansowe i kapitałowe.

Przeprowadzał i monitorował liczne projekty w zakresie private equity i finansowania dłużnego, w ramach których świadczył kompleksowe usługi doradztwa transakcyjnego i nadzorował zespoły prawników pracujących przy tych projektach. Jakub obsługiwał dziesiątki emisji obligacji, zarówno w ramach dopasowanych transakcji prywatnych, jak i tych na rynku publicznym. Zapewnia pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego.

Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


vCard

Doświadczenia

Doradztwo przy transakcji finansowania obligacjami nabycia nieruchomości w Tallinie

act BSWW doradzała przy transakcji finansowania obligacjami nabycia nieruchomości w Tallinie pod budowę budynków mieszkalnych i usługowych, działając na rzecz polskich funduszy inwestycyjnych (jako finansujących). Wartość transakcji to ponad 10 mln EUR. Doradztwo act BSWW obejmowało kompleksowe ...

Czytaj dalej

Finansowanie transakcji typu LBO (Leveraged Buy Out) Vantage Development S.A.

Kancelaria doradzała przy udzieleniu na rzecz spółki Fedha Sp. z o.o. finansowania przeznaczonego na pokrycie kosztów wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji spółki Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. to prężnie rozwijający się giełdowy deweloper wywodzący się z rynku wr...

Czytaj dalej

Refinansowanie zadłużenia spółki SCO-PAK S.A.

Doradztwo na rzecz grupy obligatariuszy instytucjonalnych w procesie refinansowania zadłużenia spółki SCO-PAK S.A. z tytułu obligacji o łącznej wartości ponad 70 mln zł. Restrukturyzacja zadłużenia polegała na częściowej spłacie obligacji ze środków uzyskanych z finansowania udzielonego przez Bank Z...

Czytaj dalej

Zmiana struktury zadłużenia Miraculum S.A.

Doradztwo prawne w procesie zmiany struktury zadłużenia spółki Miraculum S.A. z tytułu wyemitowanych obligacji. Proces obejmował w szczególności rolowanie obligacji głównych wierzycieli finansowych spółki – wiodących funduszy inwestycyjnych na rynku papierów dłużnych, na nowe obligacje zamienne o łą...

Czytaj dalej

Aktualności

Aktualności

Panel i warsztaty act BSWW podczas Kongresu Obligacji Korporacyjnych

W dniach 21-22 października 2019 r. w Warszawie odbędzie się VI edycja Kongresu Obligacji Korporacyjnych. Kancelaria act BSWW kolejny rok z rzędu jest partnerem merytorycznym wydarzenia. Piotr Smołuch, Partner Zarządzający będzie moderatorem panelu: „Rynek obligacji k...

Aktualności

act BSWW doradza Moderna Holding przy rozszerzeniu portfolio o segment inwestycji budowlanych

act BSWW doradzała Moderna Holding sp. z o.o. przy nabyciu 100% akcji Przedsiębiorstwa Budowlanego „KOKOSZKI” S.A. z siedzibą w Gdańsku. Akwizycja jest realizacją strategii dynamicznego rozwoju Moderny, który obejmuje m.in. zwiększenie komplementarności jej usług oraz u...

Aktualności

Zapraszamy do lektury artykułu z portalu obligacje.pl

Najważniejsza – z punktu widzenia uczestników rynku obligacji – polega na zastąpieniu emisji prywatnych publicznymi. Z tym tylko, że tryb przeprowadzania pierwszej w roku kalendarzowym emisji publicznej nie będzie różnił się istotnie od obecnie znanych ofert prywatnych,...

Aktualności

Rynki kapitałowe: rynek obligacji w Polsce nadal rośnie

Zapraszamy do lektury artykułu Piotra Smołucha i Jakuba Salwy "Rynek obligacji w Polsce nadal rośnie" na łamach prestiżowego magazynu CEE Legal Matters. Capital Markets: The Bond Market in Poland Continues to Grow

Wszystkie aktualności