act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Jakub Hoffa

Młodszy prawnik

Student trzeciego roku prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Członek w KN Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do obszarów zainteresowań Jakuba należą zagadnienia z zakresu prawa konkurencji i prawa nieruchomości.

Biegle posługuje się językiem angielskim.