act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Hanna Szczepańska

Prawnik

Hanna doświadczenie zawodowe zdobywała od pierwszego roku studiów, pracując w wiodących warszawskich kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych. Jej dotychczasowa praktyka oscylowała głównie wokół spraw z zakresu prawa gospodarczego, a także prawa rynku kapitałowego.

Hania jest studentką V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie niebawem będzie broniła pracę magisterską pt. „Rola rady nadzorczej spółki akcyjnej po wejściu w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawy”, w której skupia się, m.in. na nowych zasadach odpowiedzialności członków rad nadzorczych.

Hania posługuje się językiem angielskim.