act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Ewa Bieniak

radca prawny / of counsel

Ewa specjalizuje się w prawie pracy oraz w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w tym regulacjach dotyczących energetyki i doradztwie korporacyjnym.

Doradza głównie w zakresie prowadzenia działalności w obszarze prawa energetycznego, w tym w przedmiocie uzyskiwania koncesji, przygotowywania i zatwierdzenia taryf i instrukcji ruchu sieci oraz przygotowywania dokumentów dotyczących relacji przedsiębiorstw energetycznych z odbiorcami energii. Pracowała w Polskiej Spółce Gazownictwa, Mazowieckiej Spółce Gazownictwa, PGNiG, TP SA i Ministerstwie Skarbu Państwa.

Posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


vCard

Aktualności

Aktualności

Pracownicze plany kapitałowe – nowe obowiązki

Od 1 lipca 2019 r. najwięksi pracodawcy będą mieli obowiązek umożliwić swoim pracownikom przystąpienie do pracowniczych planów kapitałowych („PPK”). PPK zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz....

Wszystkie aktualności