act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Eliza Milone

Młodszy prawnik

Do obszarów jej zainteresowań należą zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa gospodarczego.

Biegle posługuje się językiem włoskim i angielskim.

Studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Członkini ELSA Poland, Wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Prawa Procesowego Cywilnego.