act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Dominika Michalska

Adwokat / Wspólnik

Dominika zajmuje się doradztwem w zakresie złożonych postępowań sądowych – cywilnych, gospodarczych i karnych.

Specjalizuje się również w prawie zamówień publicznych, prowadząc postępowania o udzielenie zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradza Klientom także w zakresie praw własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji.

Posługuje się biegle językiem angielskim i włoskim.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych LL.M. na Rijksuniversiteit Groningen w Holandii w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego i handlowego. Ukończyła roczny kurs prawa włoskiego i europejskiego, organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Prawa Uniwersytetu w Kalabrii. Studiowała prawo na Uniwersytecie Roma Tre w Rzymie.


vCard

Aktualności

Koronawirus alert

Zmiany w postepowaniach sądowych w związku z COVID-19

W związku z zaistniałą sytuacją wywołaną przez pandemię tzw. koronawirusa (COVID-19), Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało pakiet nadzwyczajnych przepisów dotyczących m.in. postepowań sądowych. Opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy znajdują się ...

Wszystkie aktualności