act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Dominika Michalska

adwokat / wspólnik

Dominika zajmuje się doradztwem w zakresie złożonych postępowań sądowych – cywilnych, gospodarczych i karnych.

Specjalizuje się również w prawie zamówień publicznych, prowadząc postępowania o udzielenie zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradza Klientom także w zakresie praw własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji.

Posługuje się biegle językiem angielskim i włoskim.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych LL.M. na Rijksuniversiteit Groningen w Holandii w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego i handlowego. Ukończyła roczny kurs prawa włoskiego i europejskiego, organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Prawa Uniwersytetu w Kalabrii. Studiowała prawo na Uniwersytecie Roma Tre w Rzymie.


vCard

Specjalizacje