act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Dominika Domańska

Młodszy prawnik

Do obszaru zainteresowań Dominiki należą prawo cywilne (w szczególności prawo obrotu nieruchomościami), prawo pracy oraz prawo zobowiązań.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.

Studentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.