act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Dariusz Pacura

Radca prawny / Starszy prawnik

Dariusz specjalizuje się w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Zajmuje się również prawem karnym.

Do zakresu jego zainteresowań należą postępowania cywilne, prawo cywilne i prawo handlowe.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w jednej z czołowych łódzkich kancelarii specjalizującej się w obsłudze prawnej przedsiębiorców przede wszystkim z branży budowlanej i ubezpieczeniowej.

Brał udział w skomplikowanych procesach sądowych, w tym m.in. dotyczących dużych inwestycji miejskich.

Posługuje się językiem angielskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wielokrotnie nagradzany stypendium rektora dla najlepszych studentów.


vCard

Doświadczenia

Reprezentacja Grupy Lew w sporze o zapłatę wynagrodzenia

Kancelaria act BSWW legal & tax reprezentowała pozwanego w postępowaniu sądowym dotyczącym zapłaty rzekomo należnego wynagrodzenia z tytułu umowy najmu/dzierżawy oraz kary umownej związanej z wypowiedzeniem umowy przez SIA Central Europe a.s. Sprawa dotyczy ustalenia skutków prawnych transgra...

Czytaj dalej

Reprezentacja pozwanego o zapłatę ponad 18 mln zł kary umownej

Kancelaria act BSWW legal & tax reprezentuje pozwanego o zapłatę ponad 6 mln zł oraz o (nie)skuteczność kary umownej w wysokości 12 mln zł. Tłem sporu jest wadliwe wykonanie wielomilionowej inwestycji, tj. budowy centrum handlowego, w ramach której nasz klient skorzystał z gwarancji bankowej,...

Czytaj dalej

Reprezentacja członka zarządu spółki z branży naftowo-gazowej

Kancelaria ct BSWW legal & tax doradza w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności członka zarządu za szkody wyrządzone spółce z sektora naftowo-gazowego, w związku z rzekomym nienależytym wykonywaniem przez niego tej funkcji. Oprócz naszego klienta, zarzuty postawiono również dwóm innym byłym c...

Czytaj dalej