act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Bartłomiej Cherka

Radca prawny / Starszy prawnik

Bartłomiej specjalizuje się w materii procesu inwestycyjnego, a w szczególności w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska oraz regulacjach dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

W dotychczasowej praktyce zawodowej brał udział w przygotowaniu licznych opinii oraz ekspertyz prawnych we wskazanym zakresie oraz raportów stanu prawnego nieruchomości. Jego głównym przedmiotem zainteresowania jest postępowanie administracyjne oraz sądowoadministracyjne.

Bartłomiej ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską z zakresu usuwania drzew z nieruchomości osób fizycznych. W 2021 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a w 2022 r. zdobył tytuł radcy prawnego. Ukończył również Szkołę Prawa i Gospodarki Chin Uniwersytetu Warszawskiego.

Swoje doświadczenie zdobywał w znanych i renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie, będąc między innymi członkiem działów nieruchomościowych oraz infrastrukturalnych.

Bartłomiej posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje