act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Arkadiusz Kocel

prawnik

Arkadiusz specjalizuje się w prawie spółek i prawie rynku kapitałowego. Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek oraz podmiotów korporacyjnych. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze transakcji finansowania dłużnego, w szczególności w procesach emisji obligacji korporacyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach audytu w międzynarodowych firmach doradczych, gdzie odpowiadał za badanie sprawozdań finansowych, a także w działach doradztwa podatkowego. Świadczył usługi między innymi na rzecz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także student na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.


vCard