act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Anna Sawaryn

adwokat / starszy prawnik

Zajmuje się doradztwem z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji. Świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z ochroną znaków towarowych, prawem autorskim oraz ochroną danych osobowych.

Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych oraz karnych. W obszarze jej zainteresowań leżą również zagadnienia związane z prawem nowych technologii oraz prawem karnym.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz niemieckim.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach programu ERASMUS studiowała na Uniwersytecie Wiedeńskim.


vCard

Aktualności

Koronawirus alert

Ochrona danych osobowych a #koronawirus

Obecna sytuacja związana ze stanem epidemii wirusem COVID-19 wpływa na niemal każdą dziedzinę życia, a co za tym idzie także na obowiązujące przepisy prawne. W ostatnim czasie pojawił się projekt ustawy tzw. Tarczy antykryzysowej, w której znajdują się propozycje zmian ...

Aktualności

Ograniczenie zatorów płatniczych oraz nowe uprawnienia Prezesa UOKiK już od 1 stycznia 2020

Z dniem 1 stycznia 2020 roku na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wejdą w życie przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego skrócone terminy zapłaty faktur w tzw. transakcjach asymetrycznyc...

Aktualności

Kancelaria act BSWW wzmacnia praktykę IP

Do zespołu Intellectual Property kancelarii act BSWW dołączyła adwokat Anna Sawaryn. Mecenas Anna Sawaryn specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem własności intelektualnej oraz prawem konkurencji. Świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z ochroną znak...

Wszystkie aktualności