act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Aleksandra Sztajer

aplikant adwokacki / prawnik

Aleksandra zajmuje się prawem obrotu gospodarczego, obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym spółek, których akcje zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wprowadzone do notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych, problematyką corporate governance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także w zagadnieniach regulacyjnych dotyczących instytucji finansowych, w tym zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Aleksandra doradza podmiotom w wykonywaniu obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, posiada również doświadczenie w zakresie prawa kontraktowego, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, a także prawa ochrony konkurencji.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Analityk Compliance i AML na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.


vCard

Aktualności

Koronawirus alert

Podejmowanie uchwał organów spółek kapitałowych a ograniczenia wynikające z obowiązującego stanu epidemii. Aktualizacja: 01.04.2020 r.

Zamknięcie granic, odwołane loty oraz znaczące ograniczenia w organizowaniu zgromadzeń i przemieszczaniu się wynikające z obecnego stanu epidemii mogą istotnie utrudnić bieżące funkcjonowanie spółek, a w szczególności podejmowanie uchwał przez wspólników, zarządy i rady...

Koronawirus alert

Ochrona danych osobowych a #koronawirus

Obecna sytuacja związana ze stanem epidemii wirusem COVID-19 wpływa na niemal każdą dziedzinę życia, a co za tym idzie także na obowiązujące przepisy prawne. W ostatnim czasie pojawił się projekt ustawy tzw. Tarczy antykryzysowej, w której znajdują się propozycje zmian ...

Aktualności

Śniadania act BSWW: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na pierwszym z nich (4 marca 2020) omówimy zagadnienia ogólne związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na drugim (10 marca 2020) pr...

Alert prawny

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych: nowy obowiązek dla spółek już od 13 października 2019

Z dniem 13 października 2019 r., na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, dalej jako „Ustawa AML”) wejdą w życie przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawa Centralny Rejestr...

Wszystkie aktualności