act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Aleksandra Goławska

młodszy prawnik

Aleksandra jest członkiem Zespołu Obligacji. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentów finansowania i zabezpieczeń, nadzorowaniu realizacji warunków zawieszających wypłatę środków z kredytu oraz warunków rozwiązujących. Wspierała podmioty zagraniczne i krajowe w związku z transakcjami finansowania.

Interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem handlowym, cywilnym i bankowym.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego działającej przy Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka programu Erasmus+ w Amsterdamie.