act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Agnieszka Mokrzańska

radca prawny / wspólnik

Radca prawny i Wspólnik w kancelarii act BSWW. Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym oraz prawie procesowym i arbitrażowym. Doradza w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem klientów włoskojęzycznych.

Reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi i gospodarczymi oraz w postępowaniach upadłościowych, naprawczych i z zakresu prawa pracy. Posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć oraz przekształceń spółek kapitałowych. Doradzała m.in. Pini Coffe w związku z przejęciem ogólnopolskiej sieci kawiarni „W Biegu Café”.

Posługuje się biegle językiem angielskim, włoskim oraz francuskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również na Uniwersytet Roberta Schumana w Strasburgu. Absolwentka Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Katanii.


vCard

Doświadczenia

Spory dot. produkcji komponentów z tworzyw sztucznych

Reprezentowanie spółki Sigit Poland w sporach dotyczących produkcji komponentów z tworzyw sztucznych, prowadzonych przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie oraz przed sądami powszechnymi.

Czytaj dalej

Ceny transferowe

Doradztwo na rzecz Rug Riello w zakresie cen transferowych

Czytaj dalej

Cywilne, karne i administracyjne sprawy sądowe

Prowadzenie cywilnych, karnych i administracyjnych spraw sądowych zlecanych na bieżąco przez Klientów.

Czytaj dalej

Reprezentowanie Rug Riello

Reprezentowanie Rug Riello jako oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym.

Czytaj dalej