act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Agata Jabłońska-Paszt

Adwokat / Starszy Prawnik

Agata reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym wynikających z umów o roboty budowlane, doradzając także na etapie przedsądowym. Jej obszar zainteresowań obejmuje również sprawy karne, w tym sprawy karne gospodarcze. Działa w charakterze obrońcy i pełnomocnika w postępowaniach karnych na wszystkich jego etapach.

Agata zajmuje się obsługą procesową przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców budowlanych w zakresie inwestycji funkcjonujących na bazie wzorców FIDIC. Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej generalnych wykonawców zamówień publicznych w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych jako administrator kontraktu.

Bierze udział w czynnościach procesowych i rozprawach sądowych w postępowaniach karnych, cywilnych, w tym gospodarczych, z zakresu prawa rodzinnego oraz administracyjnych.

Biegle włada językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła także Comparative Law School, organizowaną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Międzynarodowym Centrum Studiów Prawniczych w Salzburgu. Członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.