act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Katarzyna Banaś

aplikant radcowski / prawnik

Katarzyna Banaś jest aplikantem radcowskim i prawnikiem w kancelarii act BSWW. Interesuje się prawem umów, handlowym i nieruchomości. Ma doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek i przeprowadzaniu analiz due diligence. Pomaga w procesach emisji obligacji, w tym ustanawiania zabezpieczeń.

Posługuje się płynnie językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


vCard