act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Marta Kolarz

aplikant radcowski / prawnik

Zajmuje się doradztwem obejmującym rynki kapitałowe, prawo handlowe i prawo cywilne. Świadczy pomoc prawną w kwestiach związanych z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych.

Marta posiada doświadczenie w prowadzeniu przed sądami powszechnymi spraw z zakresu prawa cywilnego. W obszarze jej zainteresowań leżą również zagadnienia związane z prawem międzynarodowym publicznym, prawami człowieka oraz prawem karnym.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym, językiem francuskim w stopniu średnio-zaawansowanym wyższym oraz językiem hiszpańskim w stopniu średnio-zaawansowanym.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach programu ERASMUS studiowała na Université Montpellier 1. Podczas studiów pełniła funkcję Dyrektora ds. zasobów ludzkich oraz Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Szczecin.