act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Maciej Jabłoński

młodszy prawnik

Do obszaru jego zainteresowań należą zagadania z prawa cywilnego oraz prawa handlowego międzynarodowego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.