act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Postępowania antymonopolowe i z zakresu kontroli koncentracji

Postępowanie przed UOKiK na rzecz Volvo oraz AVS

Reprezentowanie Volvo Car Germany i AVS Automotiv VersicherungsService w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. zgłoszenia koncentracji związanego z utworzeniem wspólnego przedsiębiorstwa. Kancelaria doradzała w zakresie sporządzenia i złożenia zawiadomienia o planowanej koncentracji do Prezesa UOKiK oraz reprezentowała Klientów w postępowaniu, wszczętym w wyniku zawiadomienia.

Inne projekty w tej specjalizacji:

Postępowanie przed UOKiK na rzecz Volvo oraz AVS

Reprezentowanie Volvo Car Germany i AVS Automotiv VersicherungsService w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. zgłoszenia koncentracji związaneg...

Czytaj dalej

NCC Roads Polska

Doradztwo na rzecz Strabag SE w odniesieniu do przejęcia kontroli nad NCC Roads Polska.

Czytaj dalej

PKN Orlen

Doradztwo na rzecz PKN Orlen w kształtowaniu strategii koncernu w odniesieniu do stacji patronackich.

Czytaj dalej

Przejęcie kontroli nad Energomontaż Północ (obecnie Polimex-Mostostal)

Doradztwo przy przejęciu przez Sices International i Gloria kontroli nad Energomontaż Północ.

Czytaj dalej

ABG

Doradztwo przy przejęciu ABG przez Prokom Software.

Czytaj dalej

Incenti

Doradztwo przy przejęciu Incenti przez Softbank.

Czytaj dalej