act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Postępowania antymonopolowe i z zakresu kontroli koncentracji

Postępowanie przed UOKiK na rzecz Volvo oraz AVS

Reprezentowanie Volvo Car Germany i AVS Automotiv VersicherungsService w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. zgłoszenia koncentracji związanego z utworzeniem wspólnego przedsiębiorstwa. Kancelaria doradzała w zakresie sporządzenia i złożenia zawiadomienia o planowanej koncentracji do Prezesa UOKiK oraz reprezentowała Klientów w postępowaniu, wszczętym w wyniku zawiadomienia.

Inne projekty w tej specjalizacji:

Postępowanie przed UOKiK na rzecz Volvo oraz AVS

Reprezentowanie Volvo Car Germany i AVS Automotiv VersicherungsService w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. zgłoszenia koncentracji związaneg...

Czytaj dalej

ABG

Doradztwo przy przejęciu ABG przez Prokom Software.

Czytaj dalej

COMP

Przygotowanie przejęcia COMP przez Prokom Software.

Czytaj dalej

Incenti

Doradztwo przy przejęciu Incenti przez Softbank.

Czytaj dalej

NCC Roads Polska

Doradztwo na rzecz Strabag SE w odniesieniu do przejęcia kontroli nad NCC Roads Polska.

Czytaj dalej

PKN Orlen

Doradztwo na rzecz PKN Orlen w kształtowaniu strategii koncernu w odniesieniu do stacji patronackich.

Czytaj dalej