act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Obligacje

Doradztwo przy transakcji finansowania obligacjami nabycia nieruchomości w Tallinie

act BSWW doradzała przy transakcji finansowania obligacjami nabycia nieruchomości w Tallinie pod budowę budynków mieszkalnych i usługowych, działając na rzecz polskich funduszy inwestycyjnych (jako finansujących). Wartość transakcji to ponad 10 mln EUR.

Doradztwo act BSWW obejmowało kompleksowe wsparcie przy transakcji, przygotowanie dokumentów emisyjnych, dokumentów zabezpieczeń, stosownych zgód korporacyjnych oraz innych dokumentów niezbędnych do emisji obligacji. Zamknięcie transakcji miało miejsce w dwóch etapach: pierwszy w Polsce, w zakresie prawa polskiego i emisji obligacji, a następnie drugi w Estonii w zakresie prawa estońskiego i nabycia finansowanej nieruchomości.

Z uwagi na przyjętą formułę finansowania, tj. w postaci private debt, doradztwo prawne wymagało przygotowanie niestandardowej struktury zabezpieczeń na gruncie prawa polskiego i estońskiego, przy czym w zakresie prawa estońskiego act BSWW współpracowała z wybraną kancelarią estońską.

W skład zespołu doradzającego weszli partnerzy: Jakub Salwa i Sebastian Sury.

Inne projekty w tej specjalizacji:

Emisja obligacji spółki Malborskie zakłady Chemiczne „Organika” S.A.

Emisja obligacji spółki Malborskie zakłady Chemiczne „Organika” S.A., w celu refinansowania zadłużenia finansowego spółki oraz pozyskania kapitału na działalność bieżącą. Doradztwo...

Czytaj dalej

Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Everest Capital

Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Everest Capital związane z emisją obligacji w ramach dwóch kolejnych serii (seria K i L). Zakres prac kancelarii obejmował przygotowanie dokum...

Czytaj dalej

Doradztwo na rzecz Pekao TFI S.A.

Doradztwo Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej w zakresie dotyczącym oceny prawnej obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki k...

Czytaj dalej

Doradztwo przy transakcji finansowania obligacjami nabycia nieruchomości w Tallinie

act BSWW doradzała przy transakcji finansowania obligacjami nabycia nieruchomości w Tallinie pod budowę budynków mieszkalnych i usługowych, działając na rzecz polskich funduszy inw...

Czytaj dalej