act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Zamówienia publiczne

Capgemini Polska i White Eagle Aviation

Doradztwo na rzecz Capgemini Polska oraz White Eagle Aviation w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których spółki te ubiegają się o udzielenie zamówienia.

Inne projekty w tej specjalizacji:

Doradztwo na rzecz Strabag w zakresie zamówień publicznych

Doradztwo na rzecz Strabag w toku licznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym związanych z postępowaniami odwoławczymi przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie ...

Czytaj dalej

Doradztwo przy przetargu na budowę bloku energetycznego w warszawskiej Elektrociepłowni Siekierki

Doradztwo na rzecz Tecnimont Poland, członkowi konsorcjum, w przetargu organizowanym przez koncern energetyczy Vattenfall Heat Poland na budowę bloku energetycznego o mocy 480 MW w...

Czytaj dalej

Capgemini Polska i White Eagle Aviation

Doradztwo na rzecz Capgemini Polska oraz White Eagle Aviation w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których spółki te ubiegają się o udzielenie zamówienia....

Czytaj dalej

Prokom Software

Doradztwo na rzecz Prokom Software w toku wdrażania, rozbudowy i modyfikacji największego systemu informatycznego w Europie Środkowo- Wschodniej, tj. Kompleksowego Systemu Informat...

Czytaj dalej